Čekají nás senátní volby, pojďme si připomenout základní informace o Senátu

Senátní volby se nám rychle blíží, pojďme si společně připomenout význam a funkci Senátu. Tyto informace jistě všichni známe, ale věřím, že neuškodí si je znovu osvěžit. Čím jasnější nám funkce Senátu bude, tím snadněji se nám půjde k volbám.

Funkce Senátu

O Senátu se často mluví jako o pojistce. S tím souhlasím a vidím těch pojistek hned několik:

Pojistka stability – Volby do Senátu jsou navrženy tak, že se jeho složení mění postupně. To umožňuje, mimo jiné, zabránit náhlým změnám Ústavy, volebních zákonů nebo zahraničních smluv. Tedy prvků, které mají fungovat dlouhodobě. Senát chrání demokratický systém a zahraničně-politické směřování před náhlými a prudkými změnami.

Pojistka kvality – Senát vrací Poslanecké sněmovně zákony, které nepovažuje za dobré. Navíc je doplňuje o vlastní návrhy, o nichž pak Sněmovna musí hlasovat. Díky tomu se daří odstranit řadu podivných přílepků, ale i zjevných chyb. Díky dvoukolové volbě je větší šance, že je do senátu zvoleno v poměru více výrazných osobností než do poslanecké sněmovny. Průběh debaty v Senátu bývá také mnohem kultivovanější.    

Pojistka rozmanitosti – Většinový volební systém umožňuje vybírat kandidáty, kteří mají důvěru voličů, ale nejsou spojeni s velkou politickou stranou. Mohou tak přinést do politiky nové nápady či vize a nezávislost na stranických sekretariátech. To ve volbách do dolní komory prakticky nejde – zde může uspět jen strana, která získá alespoň 5 % všech hlasů.

Práce senátora – Spočívá ve dvou základních oblastech. Přímá práce v senátu, jejímž obsahem je legislativní práce, a společensko-občanská aktivita, jejímž cílem může být například osvětová činnost v důležitých otázkách na lokální i celostátní úrovni. Senátor by neměl být jen za zdmi senátu, ale musí se aktivně podílet na utváření občanské komunity.  

Pravomoc Senátu

Hlavní role senátu spočívá v projednávání zákonů, které navrhuje Poslanecká sněmovna. Má několik možností, jak se k takovým zákonům postaví:

  • Návrh schválí a pošle ho prezidentovi ČR.
  • Zamítne ho a pošle zpět do Poslanecké sněmovny.
  • Vrátí ho zpět s pozměňovacími návrhy.
  • Vyjádří vůli se zákonem nezabývat, zákon se pak považuje za schválený.
  • Nevyjádří se – pokud se Senát k návrhu do 30 dnů nevyjádří, je zákon přijat.

Senát, jako celek, také může  využívat zákonodárné iniciativy. Poslanecké sněmovně podává vlastní návrhy zákonů.

Senát a prezident České republiky

  • Předseda Senátu vyhlašuje termín voleb prezidenta České republiky.
  • Senát může k Ústavnímu soudu podat žalobu pro velezradu.
  • Když prezident navrhne soudce pro ústavní soud, čeká, zda Senát vyjádří souhlas.
  • Společně s Poslaneckou sněmovnou vydává usnesení, že současný prezident ze závažných důvodů nemůže nadále vykonávat svůj úřad.
  • Senát navrhuje prezidentovi předsedu a inspektory Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že dojde k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přijímá Senát zákonná opatření od vlády.

Jak probíhají volby

Volby do Senátu vyhlašuje prezident České republiky v zákonem stanoveném době, a stejně jako je tomu například v prezidentských volbách, hlasování probíhá zcela anonymně.

Senátní volby probíhají v 81 obvodech, ale nikdy ne najednou. Každé 2 roky se volí nový Senátor pouze v jedné třetině obvodů. Za každý obvod je pak zvolený 1 kandidát. Voliči jsou občané České republiky starší 18 let, kteří mají trvalé bydliště v daném obvodu. Voliči dostanou před volbami obálku se všemi kandidáty, vyberou si jednoho a jeho lístek v den voleb vhodí do hlasovací urny ve volební místnosti.

Pokud některý z kandidátů již v prvním kole získá nadpoloviční většinu hlasů, stává se novým senátorem pro daný obvod. Pokud žádný kandidát nezíská více než 50 % všech hlasů, koná se 2. kolo. Do toho postupují pouze 2 kandidáti s největším počtem hlasů.

Přijďte k volbám

Tento rok se první kolo senátních voleb koná 5. 10. a 6. 10. 2018 a druhé 12. 10. a 13. 10. 2018. Přijďte volit. První kolo nestačí, obě jsou důležitá. I když třeba náš favorit nepostoupí, přesto můžeme zvolit změnu, kterou si přeje většina z nás. Změnu směrem ke slušnosti.

 

Napsat komentář