Program

Vážení spoluobčané,

mám pocit, že naše země nejde dobrým směrem. Společnost se štěpí. Řada lidí se zklamala v tradičních politických stranách a svoje hlasy dali populistům a extrémistům. Ti nabízejí zdánlivě jednoduchá řešení, přitom však upevňují vlastní ekonomickou moc a odstraňují kritiky. Je to nebezpečná slepá ulička, na jejímž konci nás může čekat nesvobodná společnost, podobná normalizaci, kterou známe z doby před listopadem 1989.

Před rokem jsem tyto problémy pojmenoval a formou prezidentské kampaně jsem s nimi vstoupil do veřejného prostoru. Ve volbě jsem nevyhrál, ale silná podpora a pozitivní reakce, které jsem v kampani získal, mne utvrdily v tom, že to má smysl. Tento dojem ještě zesílil během diskuzí s lidmi, kterých se v poslední době účastním.

Mluvit ale nestačí. Abych pomohl zlepšit situaci ve společnosti, rozhodl jsem se do politiky zapojit naplno a ucházím se o senátorské křeslo. Ukazuje se totiž, že právě Senát, vytvořený jako ústavní pojistka, se patrně stane jedním z míst, kde se rozhodne, zda se Česká republika směrem, kterým kráčí Maďarsko či Polsko anebo zda se nám podaří udržet cestu, na niž jsme se vydali po Listopadu.

Občanská společnost a demokracie

Žijeme svobodně a v demokracii. Tyto hodnoty však nejsou ani samozřejmé, ani trvalé. Chceme-li si je udržet, musíme o ně pečovat. Přijít jednou za čtyři roky k volbám nestačí. Musíme rozvíjet občanskou společnost, být sebevědomými a nebát se ozvat, pokud mocní páchají nepravosti. Politiky je třeba kontrolovat a volat k odpovědnosti. Proto podporuji občanské komunity a stavím se za svobodu médií, zejména veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu, rád bych například prosadil, aby pro posílení nezávislosti členy mediálních rad volil kromě poslanecké sněmovny i senát, jako je to u jiných institucí. Budu se stavět proti  pokusům ohrožení nezávislosti naší justice a policie.

Jsme součást Západu

Základním kamenem naší bezpečnosti je členství v NATO. Evropa je obklopena konflikty a Česká republika není schopna vnějšímu ohrožení čelit samostatně. Naším skutečným národním zájmem je tedy co nejtěsnější integrace do bezpečnostních struktur NATO a nově vznikajících obranných složek EU. Odmítám snahy o zpochybňování tohoto směrování a bludy o stavění mostů mezi Západem a Východem. Jsme součástí Západu a musíme jí zůstat. Chci jako senátor obnovit tradici české zahraniční politiky, která se zastává disidentů, ne se bratříčkovat s diktátory, jako to dělá prezident.

Podporuji naše členství v Unii a jeho další prohlubování. Máme vysoce otevřenou ekonomiku a přístup na společný trh EU je pro nás nesmírně důležitý. Proto podporuji naše členství v Unii a jeho další prohlubování. Členství v Unii nám umožňuje snadno cestovat, studovat a podnikat v zahraničí. Unie podporuje naše méně rozvinuté regiony a přijímá legislativu, které bychom se jinak sotva dočkali (zlevnění mobilních tarifů, ochrana osobních dat, a další).Jistě, EU má řadu slabých míst. Rozhodování je často pomalé a neprůhledné, někdy musíme akceptovat kompromis a na řadě témat se Unie neumí shodnout. Bude třeba zásadně reformovat společné finance, daňové předpisy, obrannou a imigrační politiku. U těchto změn bychom ale měli být, ne je zpovzdálí kritizovat.

Společenská soudržnost

Společnost může zůstat stabilní, jen pokud se dokáže v rozumné míře dělit o vytvořené bohatství. To, že jsou lidé majetnější a chudší, je přirozené. Neměli bychom však připustit, aby se v době ekonomického růstu stávali chudší ještě chudšími. Přesto se to děje. Týká se to lidí zdravotně postižených, matkám samoživitelkám, lidí žijících ve vyloučených lokalitách a těch, kteří se dostali do dluhové pasti. Pocházím z Chomutova, kde se potkávají všechny tyto příběhy a vím o tom své. Považuju dluhové pasti a exekuce za jeden z nejvážnějších sociálních problémů naší společnosti. Budu se proto aktivně zabývat legislativou, která situaci lidí v dluhové pasti zlepší.

Zdravotnictví

Náš zdravotnický systém je tikající bomba. Máme sice vynikající lékaře, kteří dokáží zachraňovat lidské životy, ale selháváme v následné péči o pacienty. Zdravotnický systém trpí personální krizí a nedostatek zdravotnických sester i stárnoucí lékaři snižují dostupnost zdravotnické péče. Praha a další velká města sice tento problém zatím nepociťují, ale v některých menších městech, zejména v pohraničních oblastech, se lidé nemají na koho obrátit. Bohužel, stárnutí populace bude tuto situaci ještě zhoršovat, neboť budeme muset výrazně posílit péči o seniory. Všechna tyto témata je třeba řešit koncepčně, se znalostí problematiky. Jako lékař ji mám.

Vzdělání

Kvalitní vzdělání je nezbytnou podmínkou prosperity. Žádné investiční pobídky či daňové úlevy totiž nemohou nahradit vzdělané lidi, kteří umí komunikovat, argumentovat a kriticky posuzovat předkládané informace. Naše školství však bohužel takové lidi nevychovává. V mnohém je zanedbané a v mezinárodních srovnáních pokulháváme. Jako pedagog jsem rád, že se vládě podařilo navýšit platy učitelů. Co však stále chybí, je dlouhodobá strategie vzdělání, která by byla postavena na budoucích potřebách naší společnosti. Posun v této otázce je běh na dlouhou trať, ale jako senátor se zasadím o to, aby se dlouhodobé vzdělávací strategii věnovala konečně potřebná pozornost.

Životní prostředí

V oblasti ochrany životního prostředí jsme ušli velký kus cesty, ale je stále co zlepšovat. Česká republika přistoupila k pařížské dohodě o snižování emisí skleníkových plynů a do roku 2020 musí předložit dlouhodobou koncepci snižování emisí CO2. Abychom toho reálně dosáhli, musíme najít shodu na energetické politice pro příštích 30 let. S klimatickými změnami úzce souvisí i sucho. Musíme navrhnout a realizovat plány, které nám zajistí dostatek vody v dalších desetiletích. Jde o téma, které se týká nás všech.

Konec trafik pro politiky

Stalo se u nás běžnou praxí, že místa v dozorčích radách státních a polostátních firem politické strany obsazují na základě politických kšeftů, ne podle odbornosti a znalostí, které jsou pro kontrolování té které firmy potřeba. Jde přitom o takové podniky, jako je ČEZ, České dráhy nebo Česká pošta, kde se spravují stovky miliard korun. To je potřeba změnit. Místa se mají obsazovat na základě výběrového řízení, lidmi, kteří jsou například bývalými úspěšnými manažery, odborníky na účetnictví nebo technologie dané firmy, aby mohli manažery státních firem efektivně kontrolovat.